Thursday, March 26, 2020

It`s CORONA time!!!

Image result for stay at home

It`s CORONA time

Please take care of yourself

Don`t go out

Make a filter if you have the symptoms of CORONA

Image result for HEART

ASK Work


PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL 

ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas pemikiran komputasional.

  •          Empat jenis teknik yang terdapat dalam pemikiran komputasional.  • TEKNIK LERAIAN

=  PEMECAHAN SUATU MASALAH ATAU SISTEM YANG KOMPLEKS KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG LEBIH KECIL.

  • TEKNIK PENGECAMAN CORAK

  • =  PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERDAPAT BEBERAPA MASALAH ATAU DALAM MASALAH YANG SAMA.

  • TEKNIK PENISKALAAN

MENGUTAMAKAN PERKARA – PERKARA PENTING DALAM SUATU      MASALAH DAN MENINGGALKAN ASPEK-ASPEK YANG KURANG PENTING.

  • TEKNIK PENGITLAKAN

=  MEMBINA MODEL BERDASARKAN CORAK-CORAK YANG TELAH DIKENAL PASTI DARIPADA BEBERAPA MASALAH YANG SERUPA. MODEL BOLEH DALAM BETUKFORMULA,TEKNIK,PERATURAN DANLANGKAH-LANGKAH.
It`s CORONA time!!!

It`s CORONA  time Please take care of yourself Don`t go out Make a filter if you have the symptoms of CORONA